Với Cảnh sát trưởng LA đã nghỉ hưu, Lee Baca, tại Lễ hội Trung thu

Th9 26, 2015Trên bản tin tức

Với Cảnh sát trưởng LA đã nghỉ hưu, Lee Baca, tại Lễ hội Trung thu
Ngày 26 tháng 9 năm 2015


Luật sư Jeff Yeh tổ chức Tết Trung thu cùng với Cảnh sát trưởng LA đã nghỉ hưu, Lee Baca.