Phiên điều trần của DMV

DMV HEARING IN CALIFORNIA

Arrested for DUI?

Ở Calfornia, khi một người bị buộc tội DUI do Rượu, sẽ có một quy trình riêng bắt đầu ngay tại DMV. Bằng lái xe của người bị bắt sẽ bị tịch thu khi bị bắt và người đó sẽ được cấp bằng tạm thời (phiếu màu hồng) có giá trị trong 30 ngày (không hạn chế). Trừ khi có yêu cầu điều trần với DMV trong vòng 10 ngày (tính cả cuối tuần), người đó sẽ không thể lái xe sau 30 ngày.

ĐIỀU HƯỚNG MÊ TÍCH PHỨC TẠP CỦA CÁC THỦ TỤC DMV SAU KHI BẮT BUỘC DUI

Bảo vệ giấy phép của bạn với sự hỗ trợ pháp lý chuyên nghiệp

Understanding the Dual Pathways: Criminal and Civil/Administrative Proceedings After a DUI arrest in California, you find yourself at the crossroads of two separate legal proceedings: a criminal court case and an administrative DMV proceeding. Both of these processes carry significant potential penalties, and they must be skillfully navigated to preserve your ability to drive..

The Crucial 30-day Window: Temporary License and Rights to a Hearing Upon a DUI arrest with a BAC of 0.08% or higher, your California Driver’s License will be replaced with a 30-day temporary license – a pink slip that serves as your formal notification and grants you the right to request a DMV hearing within 10 days. If you miss this window, your license will enter suspension status – a penalty that could be compounded by any suspension arising from your court proceeding.

Deciphering the DMV Hearing: Complexities Lurking Beneath the Surface While the DMV hearing issues may seem straightforward, they are anything but. An expert DUI attorney can uncover vital nuances that may significantly impact your case – from examining the officer’s procedure during your arrest to analyzing the certification of chemical test results.

Advantages of a Skilled DUI Attorney: Procedural Maneuvers and ‘Set Asides’ A seasoned DUI attorney can make all the difference, identifying procedural weaknesses that can result in a ‘set aside’ or postponement of your suspension. Even when the facts of your case seem stacked against you, strategic legal maneuvers can provide a crucial leverage.

License Suspension: Stay the Course Even as your hearing proceeds, an experienced DUI attorney can help you request a stay of the suspension of your driver’s license, allowing you to continue driving until your case is decided – a process that could stretch out several months.

Myths and Misconceptions: Court Representation is Not Enough Contrary to popular belief, even winning a court case does not translate to success at your DMV hearing. A comprehensive legal strategy that addresses both the court proceeding and DMV hearing is critical to safeguard your ability to drive.

Repeat Offenders: Prior Convictions and their Implications With prior DUI convictions or adverse DMV rulings, it becomes even more crucial to contest the DMV Proceeding aggressively. Though your past convictions may not be relevant at the hearing, they can precipitate longer suspensions if you lose.

DUI Probation If you’re on DUI probation and a police officer determines that you drove with a 0.01% BAC or higher, you must request a DMV hearing within 10 days, even when you don’t face a new DUI charge. Contact the Law Office of “The DUI Specialist” Jeff Yeh today to protect your license and secure competent, effective representation at your DMV Hearing.

Hình phạt DMV

Ở California, nếu bạn thua trong Phiên điều trần của DMV, bạn có thể phải đối mặt với các hình phạt sau:

Đình chỉ giấy phép

Chỉ cần bị bắt vì DUI sẽ tự động gây ra hậu quả đối với khả năng lái xe của bạn. Các hành động do tòa án và DMV thực hiện có thể chồng chéo và khó điều hướng. 

Chương trình rượu

Nếu bạn thua trong Phiên điều trần DMV không liên quan đến việc từ chối, bạn sẽ được phép tiếp tục lái xe trên cơ sở hạn chế. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải đăng ký vào một chương trình uống rượu kéo dài từ 3-18 tháng để duy trì khả năng lái xe của mình.

 

Thiết bị khóa liên động đánh lửa

Thiết bị IID sẽ ngẫu nhiên yêu cầu một mẫu hơi thở không có cồn để xe khởi động và tiếp tục chạy. Nó thường được yêu cầu sau khi bị kết án DUI và/hoặc phán quyết bất lợi tại Phiên điều trần của DMV. 

 

Kiểm soát

Nếu bị kết tội DUI lần đầu, thời gian thử thách bắt buộc là 3 năm. Những người tái phạm có thể phải đối mặt với 5 năm quản chế. Việc quản chế này là không chính thức (tức là không có nhân viên quản chế) trừ khi DUI là một trọng tội. Trong thời gian quản chế, thậm chí lái xe với BAC 0,01% có thể dẫn đến vi phạm quản chế và/hoặc treo bằng lái.

 

CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ THÍNH GIÁC DMV

Don’t Assume You Have to Plead Guilty

Quy trình DMV sau khi bị bắt vì DUI là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất của luật hình sự. Tại California, khi một người bị bắt / bị phạt vì DUI, anh ta hoặc cô ấy phải đối mặt với hai quy trình riêng biệt: quy trình hình sự diễn ra tại tòa án và quy trình dân sự / hành chính diễn ra tại DMV. Nếu bạn bị bắt nghi ngờ có BAC 0,08% hoặc cao hơn, giấy phép lái xe California của bạn sẽ bị cảnh sát tịch thu và bạn sẽ được cấp một giấy phép tạm thời màu hồng chỉ có giá trị trong 30 ngày. Khi bạn được phục vụ với tờ giấy màu hồng này, bạn được coi là đã nhận được thông báo về quyền yêu cầu một phiên điều trần trong vòng 10 ngày. Nếu bạn hoặc luật sư của bạn không yêu cầu một phiên điều trần đúng hạn, giấy phép của bạn sẽ bị đình chỉ sau khi 30 ngày kết thúc, và hãy nhớ rằng sự đình chỉ này ON TOP của bất kỳ sự đình chỉ nào bạn có thể nhận được từ quy trình tòa án.

Tờ giấy màu hồng sẽ liệt kê các vấn đề cần quyết định tại Phiên điều trần DMV, tùy thuộc vào điều luật DUI nào bạn bị bắt và liệu bạn có từ chối một bài kiểm tra hóa học hay không. Mặc dù các vấn đề có vẻ đơn giản và rõ ràng, nhưng chúng hoàn toàn không phải như vậy.

Một luật sư DUI có kinh nghiệm có thể đọc giữa các dòng và nhận biết những vấn đề có thể thường xuyên dẫn đến một "đặt lại". Vì quy trình DMV là một quy trình rất kỹ thuật, những vấn đề có vẻ nhỏ đối với mắt không được đào tạo có thể thực sự rất quan trọng. Ví dụ, liệu viên cảnh sát có đặt chữ ký của mình đúng cách ở phần dưới của tuyên bố có nguyên nhân hợp lý không? Tuyên bố có nguyên nhân hợp lý có mơ hồ quá không? (ví dụ. kéo ai đó ra vì "lái xe không ổn định") Kết quả của bài kiểm tra hóa học có được DMV chứng nhận không? Nếu có, nó đã được chứng nhận vào ngày nào? Bạn có được thực hiện một bài kiểm tra hóa học trong vòng 3 giờ sau khi bị bắt không?...v.v.

Hơn nữa, một luật sư DUI có kinh nghiệm có thể có thể nhận được một "đặt lại" cho bạn thông qua các thủ tục không hoặc ít liên quan đến sự kiện của vụ án. Ví dụ, nếu báo cáo cảnh sát không rõ ràng về một trong những vấn đề của DMV, luật sư của bạn có thể yêu cầu cấp lệnh triệu tập viên cảnh sát. Nếu viên cảnh sát không xuất hiện, điều này thường xuyên xảy ra, bạn có thể được cấp một "đặt lại" chỉ vì lý do đó!

Ít nhất, một luật sư DUI có kinh nghiệm có thể yêu cầu việc đình chỉ giấy phép lái xe của bạn bị hoãn, để bạn có thể tiếp tục lái xe trong khi chờ đợi phiên điều trần của mình được tổ chức, hoặc kết quả vẫn đang chờ đợi. Toàn bộ quy trình có thể dễ dàng mất vài tháng, vì vậy điều quan trọng là bạn phải có khả năng lái xe vượt quá thời hạn 30 ngày theo luật.

Nhiều người sai lầm khi nghĩ rằng nếu họ bị buộc tội có BAC 0,08% hoặc cao hơn, bằng cách thử nghiệm máu hoặc thử nghiệm thở, việc thua Phiên điều trần DMV là điều không thể tránh khỏi. Tệ hơn, một số người (bao gồm cả luật sư!) tin rằng việ c đại diện tại tòa là đủ, khi chính xác ngược lại. Sự thật là, 95% thời gian quy trình tòa án, bất kể kết quả, không có ảnh hưởng đến quy trình DMV của bạn; ngay cả khi bạn thắng vụ án tại tòa, bạn vẫn có thể thua Phiên điều trần DMV và đối mặt với khả năng mất giấy phép lái xe và xem bảo hiểm ô tô của bạn tăng gấp đôi hoặc bị hủy.

Nếu bạn đã từng bị kết án DUI trước đó hoặc có phán quyết DMV không thuận lợi đối với bạn, việc chiến đấu với quy trình DMV hiện tại đối với bạn càng quan trọng hơn, bởi vì một lỗi trước đó - mặc dù không liên quan tại phiên điều trần - có thể dẫn đến hình phạt nghiêm trọng hơn nếu bạn thua.

Kể từ khi một luật mới được thông qua vào năm 2008, Quy trình DMV đã trở nên phức tạp hơn nữa. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, nếu bạn đang bị áp dụng hình phạt treo vì DUI, và bạn bị bắt / bị phạt vì một DUI mới, bạn phải yêu cầu 2 phiên điều trần DMV riêng biệt! Hãy liên hệ với Văn phòng Luật sư "Chuyên gia DUI" Jeff Yeh ngay hôm nay để bảo vệ giấy phép của bạn và nhận được sự đại diện có năng lực và hiệu quả tại Phiên điều trần DMV của bạn.

BỆNH VIỆN THÍNH GIÁC CỦA DMV

Effective Defenses against DMV Hearing

1. Kết quả kiểm tra hơi thở đầy thử thách

Khi một người vẫn đang hấp thụ rượu, máy thở sẽ LUÔN đọc ở mức cao. Việc chỉ ra sự khác biệt giữa thực tế và bài đọc là tùy thuộc vào luật sư của bạn.

2. Không phòng thủ khi lái xe

Nếu không có bằng chứng nào cho thấy bạn đang điều khiển phương tiện gần thời điểm bị bắt giữ, thì chúng tôi phản đối tiền đề cơ bản buộc tội DUI của bạn.

3. Bắt giữ hoặc Dừng lại Bất hợp pháp

Chúng tôi có thể phản đối tính hợp pháp (nguyên nhân có thể xảy ra) của việc dừng hoặc bắt giữ DUI của bạn, điều này có thể dẫn đến việc sa thải nếu quyền của bạn bị vi phạm.

4. Nồng độ cồn trong máu tăng cao

Tỷ lệ hấp thụ rượu thay đổi tùy theo chủng tộc, giới tính, thời gian/lượng tiêu thụ..v.v. Chúng tôi lập luận rằng BAC của bạn có thể đã tăng lên giữa thời điểm lái xe và thời điểm thử nghiệm.

5. Miệng rượu

Chúng tôi nhấn mạnh các yếu tố như ợ hơi hoặc trào ngược axit, có thể làm sai lệch kết quả của máy phân tích hơi thở bằng cách giải phóng rượu từ dạ dày vào miệng trong quá trình kiểm tra hơi thở.

6. Kiểm tra mức độ tỉnh táo của trường thiên vị

Chúng tôi kiểm tra việc quản lý các bài kiểm tra thực địa để phát hiện sai lệch hoặc lỗi có thể ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chúng.

7. Hiệu chuẩn máy thở bị lỗi

Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng hồ sơ bảo trì và hiệu chuẩn của máy phân tích hơi thở được sử dụng, phản đối kết quả từ các thiết bị được hiệu chỉnh không đúng cách.

8. Không có cảnh báo Miranda

Miranda phải được đưa ra nếu có cuộc thẩm vấn sau khi bắt giữ. Chúng tôi xác định chính xác thời điểm thực sự bắt giữ/còng tay và cố gắng loại trừ những tuyên bố được đưa ra sau đó khi Miranda vắng mặt.

9. Máu lên men

Nếu lọ máu thiếu chất bảo quản, máu có thể lên men, dẫn đến chỉ số BAC cao hơn.

10. Điều kiện y tế

Một số tình trạng y tế, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, hạ đường huyết, hội chứng tự sản xuất bia hoặc gerds (trào ngược axit), có thể tạo ra kết quả BAC cao giả. 

11. Điểm kiểm tra DUI

Điểm kiểm tra DUI phải được thiết lập và duy trì đúng cách, nếu không thì điểm dừng đó thiếu nguyên nhân có thể xảy ra.

12. Rút máu cưỡng bức

Luật liên bang yêu cầu cảnh báo lấy máu trừ khi có sự đồng ý. Thiếu sự đồng ý / cảnh báo có nghĩa là kết quả máu có thể bị loại trừ.

Gọi cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí trong 1 giờ

Có sẵn 24/7

Call THE DUI SPECIALIST

FAQ

Các câu hỏi thường gặp

Tôi vừa mới lái xe khi lái xe và tôi đã vượt quá giới hạn luật định. Mình có tội thì thuê luật sư làm gì?

First of all, being over the legal limit is just the starting point, and all DUI cases that are won involve people who are at or above the legal limit (or they refused). If you were under the legal limit, you wouldn’t even have been cited. Second, just because you feel you are guilty, it doesn’t mean you need to have the full brunt of the consequences crash down on you. With proper representation, things like jail time, license suspension, fines, probation, alcohol school…etc. can be reduced or eliminated, guilty or not.

Nếu tôi thuê một luật sư, có thể là tôi sẽ không bao giờ phải hầu tòa không?

Đúng. Nếu bạn đang phải đối mặt với một tội nhẹ DUI và không có gì khác, một luật sư có thể xuất hiện thay mặt bạn mà không có bạn trong toàn bộ quá trình tố tụng. Tại DMV, nếu lời khai của bạn được yêu cầu, bạn có thể làm chứng qua điện thoại. Nếu có bất kỳ mẫu đơn nào bạn cần ký trước tòa, luật sư của bạn có thể gửi những mẫu đơn này cho bạn và yêu cầu bạn ký trước mặt công chứng viên. Tất cả các thủ tục giấy tờ mà bạn cần có thể được luật sư của bạn gửi cho bạn qua đường bưu điện.

Tôi đã nhận được một lá thư hoặc tin nhắn thoại từ cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu tôi liên hệ với họ về một sự cố. Tôi nên làm gì?

Bạn hoàn toàn KHÔNG nên tự mình liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Hầu hết thời gian loại thư này được gửi khi chưa có đủ bằng chứng để buộc tội bạn và họ hy vọng bạn sẽ giúp họ bằng cách buộc tội chính mình. Luôn liên hệ với luật sư trước và nếu cần, chỉ nói chuyện thông qua luật sư.

Tôi đã bị bắt vì DUI. Tôi có cần SR-22 không?

SR-22 chỉ là một thuật ngữ khác cho “Bằng chứng Bảo hiểm”. Công ty bảo hiểm của bạn chỉ cần nộp hồ sơ cho bạn trong 3 năm sau khi bị kết án DUI.

LUẬT SƯ ĐIỀU TRẦN DMV CALIFORNIA JEFF YEH

Call THE DUI SPECIALIST

If you’ve been charged with driving under the influence, it’s crucial that you reach out to a DUI specialist right away. As a dedicated DUI lawyer, I have personally handled thousands of drunk driving cases, leveraging my expertise to defend my clients effectively. I know the prosecutors and Judges and how they conduct their business in the various courts throughout California. Schedule your 1 HR free consultation today by filling out the contact form below or by calling me directly at (213) 446 – 2495.

Số năm kinh nghiệm

Xử lý Phiên điều trần DMV