Với Cảnh sát trưởng LA đã nghỉ hưu, Lee Baca, tại Lễ hội Trung thu

Th9 26, 2015Uncategorized

Với Cảnh sát trưởng LA đã nghỉ hưu, Lee Baca, tại Lễ hội Trung thu
September 26, 2015


Attorney Jeff Yeh celebrates the Moon Festival with retired L.A. Sheriff, Lee Baca.